Godkjent utbyggingsplan for Kobra East & Gekko (KEG)

Report this content

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) for Kobra East & Gekko (KEG) i Alvheim-området

Aker BP (operatør) og lisenspartnere ConocoPhillips Skandinavia og Lundin Energy Norway overleverte PUD til Departementet i juni i fjor (lenke).

Utbyggingen av KEG vil bidra til å forlenge levetiden for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere enhetskostnadene. 

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt åtte milliarder kroner (om lag en milliard dollar). Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2024. Utvinnbare reserver i KEG er nå estimert til rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen omfatter funnene Kobra East og Gekko, som begge ligger i produksjonslisens 203. Feltet bygges ut med undervannsinstallasjoner som kobles opp til produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), som er lokalisert i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor.

Det forventes at CO2-utslipp per fat halveres og oljeproduksjonen fra Alvheim FPSO dobles når KEG kommer i produksjon. 

•    Lenke til artikkel på OEDs nettsted om godkjent PUD  
 

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker