Godkjente utbyggingsplaner for Skarv Satellittprosjektene (SSP)

Report this content

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag godkjent tre Planer for utbygging og drift (PUD) for Skarv Satellittprosjektene (SSP) i Norskehavet.

Lenke til OEDs pressemelding

Aker BP (operatør), på vegne av partnerne PGNiG, Wintershall Dea og Equinor overleverte PUD-er for de tre utbyggingene i Skarv-området til Departementet i desember i fjor. (Lenke til pressemelding)

Utbyggingene, som er koordinert gjennom Skarv Satellittprosjekt (SSP), består av gass- og kondensatfunnene Alve Nord (Aker BP, Wintershall DEA og PGNiG), Idun Nord (Aker BP, Equinor og Wintershall DEA) og Ørn (Aker BP, Equinor og PGNiG).

Hver av utbyggingene består av en 4-slots undervannsinstallasjon og to brønner, som knyttes tilbake til Skarv produksjonsskip (FPSO), lokalisert i den nordlige delen av Norskehavet.

Ringvirkninger

Utvinnbare ressurser i de tre utbyggingene er totalt estimert til omtrent 120 millioner fat oljeekvivalent (mmboe), hovedsakelig gass. Totale investeringer er estimert til nær 17 milliarder 2022-kroner. Produksjonsstart er planlagt i tredje kvartal 2027.

Produksjonen fra de tre utbyggingene vil ha lave CO2-utslipp på ca 4,5 kg per fat.

Prosjektene vil bruke Aker BPs alliansemodell i gjennomføringsfasen. Rundt 60 prosent av investeringene forventes levert av norske leverandører. Prosjektet har i tillegg som mål å bruke lokale leverandører i størst mulig grad, for å øke de regionale effektene.

Skarv ti år i produksjon

Skarv Satellittprosjekt igangsettes vel ti år etter at produksjonen startet fra Skarv-feltet. Tiårs-jubileet ble markert i Sandnessjøen, hvor Aker BP har driftskontor, tidlig i juni med både folkefest i sentrum og offisielt arrangement med olje- og energiminister Terje Aasland og representanter fra Nordland fylke, Alstadhaug kommune og næringslivet på Helgeland.

- Skarv har gjennom ti år vært en pålitelig leverandør av olje og ikke minst gass til Europa, og produserer i dag ca. 22 millioner standard kubikkmeter med gass og ca. 25 000 fat kondensat hver dag. Skarv har skapt store verdier for det norske samfunnet og for partnerne, og har ikke minst skapt betydelige ringvirkninger langs hele Helgelandskysten, sier direktør for Skarv-området, Thomas Øvretveit.

- Men historien stopper ikke her: Vi har mange spennende oppgaver foran oss og sikter mot 2040. Skal vi nå målet vårt om å skape fremtidens olje- og gasshub i Norskehavet, må vi lykkes med å bygge ut- og sette Skarv satellittprosjekt i produksjon. SSP-utbyggingene baner også vei for fremtidige utbygginger i området, knyttet til nye funn, som kan bidra til langvarig høy produksjon fra Skarv FPSO, understreker Øvretveit.

Kontaktpersoner:
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217
Kjetil Bakken, Head of Investor Relations, tlf: +47 918 89 889

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Edvard Grieg, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker