Gråsel-prosjektet i produksjon

Report this content

Operatør Aker BP og partnerne i Skarv (Equinor, Wintershall Dea og PGNiG) rapporterer at produksjonen har startet fra Gråsel i Skarv-området, fire måneder tidligere enn opprinnelig plan.

- Jeg er utrolig stolt av prosjektteamet og våre alliansepartnere: Det er seks måneder siden partnerskapet tok investeringsbeslutning om å bygge ut Gråsel. Dette må være ett av de raskest gjennomførte prosjektene på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

- Sammen har vi igjen gjennomført et lønnsomt prosjekt sikkert, effektivt og innenfor budsjett – og på toppen av det hele langt raskere enn planlagt ved prosjektoppstart, legger Hersvik til.

Gråsel-reservoaret ligger over Skarv-reservoaret i Norskehavet, om lag 210 kilometer vest for Sandnessjøen. Reservoaret inneholder rundt 13 millioner fat oljeekvivalenter. Oljen og gassen produseres ved å benytte ledig kapasitet på Skarv produksjonsskip (FPSO).

Totale investeringskostnader for Gråsel-prosjektet er på rundt 1,2 milliarder kroner.

Balansepris på 15 dollar fatet

Utbyggingen består av en ny produsent som er boret fra eksisterende brønnslisse på Skarv-feltet, med trykkstøtte fra en felles injektor for Gråsel og Tilje. 

- Utbyggingsløsningen er basert på gjenbruk av eksisterende infrastruktur. Det har bidratt til å gjøre Gråsel til et svært robust prosjekt både teknisk og kommersielt, og med en balansepris på rundt 15 dollar fatet, sier direktør for drift og feltutvikling, Ine Dolve.

- Tiltakspakken som Stortinget vedtok i juni i fjor, som innebærer raskere skattemessige avskrivninger, har bidratt til å robustgjøre prosjektet ytterligere og akselerere tidslinjen, legger Dolve til.

Aker BPs mål er å produsere olje og gass så kostnadseffektivt som mulig for å maksimere verdiskapingen for våre eiere, partnere og samfunnet for øvrig – med lavest mulig klimaavtrykk.

- Gråsel-prosjektet er et glimrende eksempel på dette. Det vellykkede tidligfase-arbeidet, og den sikre og effektive prosjektgjennomføringen i samarbeid med våre allianser, er en modell for framtidige utbygginger av mindre funn, påpeker Dolve.

Sømløst samarbeid

Fremdriften i prosjektet har gått over all forventning:

Samtlige som har vært involvert i prosjektet, og som har jobbet enten fra hjemmekontor rundt om i landet eller har vært offshore med ansvar for boreoperasjoner, ferdigstilling på havbunnen eller klargjøring på Skarv-skipet, har gjort en fantastisk god innsats. Sammen har vi laget gull av Gråsel, sier prosjektleder for Gråsel-utbyggingen, Mette Nygård.

Den rekordraske gjennomføringen skyldes både en lykkelig omstendighet med tidlig tilgang på borerigg – og et prosjektteam som har utnyttet mulighetene da de kom:

- I planleggingsfasen var det noe usikkerhet om når vi fikk tilgang på borerigg. Da brikkene ble lagt, stod riggen Deepsea Stavanger til vår disposisjon allerede i april. Da var det bare å snu seg rundt, sier Nygård.

- Borekampanjen ble gjennomført sikkert og effektivt, og bidro til at vi lå godt foran plan. I tillegg brukte vi for første gang i Aker BP et brønnintervensjonsfartøy til å midlertidig plugge injeksjonsbrønnen. Dette førte til betydelig reduksjon i kostnader ved å redusere kostbar riggtid, legger Nygård til.

Produksjonen fra Skarv har vært nedstengt i 25 dager i mai og juni som følge av en stor, planlagt revisjonsstans (TAR). Etter at planlagt vedlikehold og modifikasjoner var ferdigstilt, ble produksjonen først gjenopptatt fra Skarv- og Ærfugl fase 1-feltene - før Gråsel ble satt på strøm.

Nygård understreker at prosjektet ennå ikke er i mål.

- Fortsatt gjenstår siste innspurten med injeksjonsbrønnen, som er nødvendig for å opprettholde trykket i Gråsel-reservoaret. Dette arbeidet krever blant annet riggarbeid på feltet, og planlegges gjennomført i løpet av tredje kvartal.

Økt produksjon og forlenget levetid

Utbyggingen av Ærfugl-feltet, hvor fase 1 kom i produksjon i 2020, var første steg på veien til å gjøre Skarv til et viktig knutepunkt for omkringliggende funn.

- Produksjonsstart fra Gråsel er en ny og viktig milepæl i denne vekststrategien. I løpet av året er målet at også fase 2 av Ærfugl-utbyggingen settes i produksjon, sier direktør for drift og feltutvikling i Skarv-området, Sverre Isak Bjørn.

- Oppstarten for Ærfugl og Gråsel fører Skarv tilbake til en platåproduksjon på over 170 000 fat per dag. I tillegg bidrar produksjonsøkningen til at CO2-utslipp per produsert fat fra Skarv FPSO reduseres med opp mot 30 prosent fra 2022, og at levetiden til Skarv forlenges med fem år, sier Bjørn.

En sentral del av den nylig gjennomførte revisjonsstansen på Skarv-skipet var å oppgradere produksjonskapasiteten i gassanlegget. Dermed øker også kapasiteten ytterligere til å ta imot produksjon fra andre funn i området

- Vi modner frem flere utbyggingsprosjekt med mål om å ta investeringsbeslutninger innen utgangen av 2022. Ambisjonen er å fase inn ny produksjon fra disse utbyggingene de neste fire-fem årene. Per i dag er funnene Shrek, Idun Nord, Alve Nord og Ørn inkludert i vårt «Skarv Satellitt-prosjekt», sier Bjørn.

- I tillegg har vi store leteambisjoner i Skarvområdet, og jobber med en større letekampanje med både opererte og ikke-opererte brønner i 2022, legger Bjørn til.

 

FAKTA OM SKARV

  • Skarv-området ligger i den nordlige delen av Norskehavet, ca. 210 kilometer fra Sandnessjøen.
  • Feltet, som opereres av Aker BP, er bygget ut med et flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg på denne type innretning.
  • Produksjon fra feltet startet i 2013.
  • Aker BP har forsyningsbase og driftskontor i Sandnessjøen. Helikopterbasen for personelltransport til Skarv-området ligger i Brønnøysund. Basene i Nordland benyttes også til riggaktivitetene i området.
  • Utbyggingen av Ærfugl-feltet og Gråsel er første steg på veien til å gjøre Skarv til et viktig knutepunkt for omkringliggende funn.
  • Ambisjonen for Skarv-området er en vesentlig økning i produksjon fram til 2040.
  • Partnere i Skarv-lisensen: Equinor Energy AS (36,2%), Wintershall Dea Norge AS (28,1%) Aker BP ASA (23,8%, operatør), PGNiG Upstream Norway AS (11,9%)

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker