Gro G. Haatvedt ny letedirektør i Det norske

Gro G. Haatvedt er ansatt som letedirektør i Det norske oljeselskap ASA. Hun var frem til 1. januar i år letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Gro G. Haatvedt (56) har vært letedirektør (Senior Vice President) for norsk sokkel i Statoil de tre siste årene. I denne perioden har Statoil gjort flere betydelig funn, ikke minst Johan Sverdrup. Haatvedt har de siste årene blant annet hatt ansvar for avgrensingsbrønnene på Johan Sverdrup-feltet.

Haatvedt sier det var umulig å si nei til tilbudet om å bli letedirektør i Det norske.

-          Jeg ser fram til å begynne i Det norske. Det er en svært spennende oppgave å bygge et godt selskap videre. Det norske har allerede en betydelig portefølje, min oppgave blir å lede arbeidet med å styrke denne ytterligere. Jeg ser fram til å møte en kompetent og drivende organisasjon.

Gro G. Haatvedt er geofysiker fra Universitetet i Oslo (1984). Hun ble ansatt i Hydro i 1984 og fortsatte i Statoil etter at de to selskapene ble fusjonert. Hun har hatt flere lederstillinger, blant annet på Oseberg og som letesjef for Nordsjøen. Hun har hatt ansvar for forretningsutvikling i Iran og vært landsjef i Libya.

Arbeidende styreleder i Det norske, Sverre Skogen, sier han er svært fornøyd med ansettelsen av Haatvedt.

-          Vi har fått en svært dyktig letedirektør med lang erfaring og med svært gode resultater. Vi ser fram til å få henne med på laget i et selskap som alltid vil videre for å skape verdier på norsk sokkel.

Dato for tiltredelse er ikke endelig avklart, men vil være senest august 2014.

Kontakt:
Investorkontakt, Knut Evensen, telefon: 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker