Grønt lys for Hanz-utbygging

Report this content

Aker BP (operatør) og lisenspartnerne Equinor og Spirit Energy har tatt investeringsbeslutning (DG3) for utbygging av Hanz-funnet i Nordsjøen. Prosjektet har modnet frem en løsning med gjenbruk av eksisterende infrastruktur som både styrker økonomien og minimerer miljøavtrykket.

Hanz er et olje- og gassfunn som skal kobles opp til Ivar Aasen-plattformen om lag tolv kilometer lenger sør.

Totale investeringer er anslått til 3,3 milliarder kroner. Forventet oppstart er i første halvår 2024. Totale reserver er rundt 20 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe). 

Lavere kost, lavere utslipp
Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet, inkludert Hanz, var gjenstand for full konsekvensutredning i 2012. I Plan for Utbygging og Drift (PUD) for Ivar Aasen-feltet var også konsept for utbygging av Hanz beskrevet.

- I løpet av de siste årene har vi modnet frem en optimalisert utbyggingsløsning, blant annet gjennom gjenbruk av undervanns produksjonsutstyr (SPS) fra Jette-feltet. Denne utbyggingsløsningen vil være mer kostnadseffektiv og ha et lavere miljøavtrykk enn det opprinnelige konseptet som ble beskrevet ved PUD-innlevering, sier direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, Ine Dolve. 

I tillegg til gjenbruk av eksisterende infrastruktur er strategien for hvordan oljen og gassen skal hentes opp blitt endret med bruk av krysstrømningsbrønn for vanninjeksjon. Det gir vesentlig redusert kraftforbruk, mindre bruk av kjemikalier og mindre utstyr på havbunnen. 

- Den valgte utbyggingsløsningen gir både bedre prosjektøkonomi og betydelig lavere utslipp og miljøavtrykk enn det vi tidligere antok. Dette er helt i tråd med Aker BPs kontinuerlige jakt på forbedringer, hvor målet er å produsere med lav kost og lave utslipp, legger Dolve til.

Som følge av at utbyggingsløsningen for Hanz er endret etter at PUD ble levert, skal partnerskapet sende en formell underretning om investeringsbeslutning og valgt konsept til myndighetene.

Opprettholder produksjonsnivå
Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i den nordlige delen av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med andre funn i området, blant annet Hanz som ble påvist allerede i 1997. Første olje fra Ivar Aasen ble produsert 24. desember 2016.

- Utbyggingen av Hanz-funnet er viktig for utviklingen av Ivar Aasen-området. Produksjonsstart fra Hanz i 2024 bidrar til at vi kan opprettholde en god produksjon fra Ivar Aasen-plattformen i flere år til, sier direktør for Ivar Aasen, Gudmund Evju.

- Samtidig jakter vi nye olje- og gassressurser i området, både gjennom tiltak for økt utvinning og leting, med mål om å knytte ytterligere volum til feltsenteret, legger Evju til.

Ivar Aasen får strøm fra Edvard Grieg-plattformen, som ligger ti kilometer mot sørøst. Fra 2022 vil CO2-utslippene fra Ivar Aasen reduseres til et minimum når feltet får strøm fra land via Johan Sverdrup-feltet. 

Om Hanz:

  • Lisens 028 B
  • Rettighetshavere: Aker BP (35%, operatør), Equinor (50%), Spirit Energy (15%)

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker