Innfrielse av obligasjonslån DETNOR01

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) har gitt varsel til Norsk Tillitsmann at Selskapet vil benytte retten til å innfri obligasjonslån DETNOR01 (ISIN NO 001059878.2) på NOK 600 millioner. Hele obligasjonslånet vil bli tilbakebetalt til kurs 104,00 prosent av pålydende (pluss påløpte renter). Betalingsdato er forventet å være 4. november 2014.

Kontakt:
Investorkontakt, Jonas Gamre, tlf.: 971 18 292


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, og er partner i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst, og har nylig inngått avtale om å kjøpe Marathon Oil i Norge*. Det vil gi selskapet en betydelig produksjon. Samtidig fortsetter Det norske en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel.

Det norske er notert på Oslo Børs (DETNOR). Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Med oppkjøpet av Marathon i Norge får vi også kontor i Stavanger. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

* Krever godkjennelse fra myndighetene

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker