Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA ("Selskapet", OSE ticker code "DETNOR") innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted på Selskapets kontor i Munkegata 26, Trondheim torsdag den 15. september 2016, kl. 12:00.

Til behandling foreligger blant annet den foreslåtte rettede emisjonen av om lag 135.1 millioner aksjer i forbindelse med sammenslåingen av Selskapet og BP Norge AS.  Fullstendig innkalling og en redegjørelse fra Selskapets revisor er vedlagt.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et uavhengig oljeselskap som er aktivt innen leting, utbygging og drift på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.