INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING

Styret i Aker BP ASA (”Selskapet”) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 21. november 2017 kl. 09.00
Sted: Aker BP ASA, Akerkvartalet, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker

Følgende er på dagsorden for generalforsamlingen:
1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

AkerBP EGF innkalling

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker