Innkalling til obligasjonseiermøte

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") kaller i dag inn til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i obligasjonslånsvilkårene.

Som annonsert i Q1-2016 rapporten den 29. april 2016, har selskapet kommet til enighet med bankkonsortiet for en lemping av lånevilkårene. Selskapet har fått bekreftelse fra obligasjonseiere som representerer mer enn 50 prosent av utestående obligasjoner at de vil stemme for forslaget beskrevet i seksjon 2 i vedlagte innkallelse.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet samme lånevilkår og varighet som de endrede lånevilkårene bankene har godtatt. Som kompensasjon blir obligasjonseierne tilbudt at DETNOR02 obligasjonen skal tilbakebetales til 104 prosent av par ved forfall i 2020.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.