Innkalling til obligasjonseiermøte

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") kaller i dag inn til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån DETNOR02 for å be om endringer i obligasjonslånsvilkårene.

Selskapet har fått bekreftelse fra obligasjonseiere som representerer mer enn 50 prosent av utestående obligasjoner at de vil stemme for forslaget beskrevet i seksjon 2 i vedlagte innkallelse.

Forslaget til obligasjonseierne omfatter blant annet at restriksjoner knyttet til utbetaling av utbytte tas ut av avtalen og blir erstattet med en salgsopsjon. Som kompensasjon blir obligasjonseierne tilbudt at DETNOR02 obligasjonen skal tilbakebetales til 107 prosent av par (+ 3 prosent sammenlignet med tidligere tilbakebetalingsnivå) ved forfall i 2020.

Vennligst se vedlagt innkallelse til obligasjonseiermøte for ytterligere informasjon. 

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker