Innkalling til ordinær generalforsamling

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 kl 17.00 i Sparebank MidtNorge sine lokaler i Trondheim.

Innkallingen til ordinær generalforsamling 17. april 2013 er vedlagt, og er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.detnor.no. Årsrapporten er tilgjengelig på hjemmesiden.

Trykte utgaver av innkalling vil sendes ut per post til aksjonærene 26. mars 2013.

Kontakter:
Finansdirektør Alexander Krane, telefon 916 30 025
Direktør investorkontakt Knut Evensen, telefon 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.