Invitasjon – presentasjon av resultat for andre kvartal 2013

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for andre kvartal 2013, onsdag 14. august. Presentasjonen vil finne sted på Hotel Continental i Oslo, Stortingsgaten 24/26, fra klokken 08:15.

Vennligst send påmelding til detnor@detnor.no innen 13. august klokken 12.00.

Det vil være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte overført på vår hjemmeside, www.detnor.no.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker