Invitasjon - presentasjon av resultat for første kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") presenterer sitt resultat for første kvartal 2014, onsdag 30. april 2014.

Presentasjonen vil finne sted i Det norskes lokaler, Bryggetorget 1 i Oslo, fra klokken 08:15. 

Vennligst send påmelding til detnor@detnor.no innen 29. april 2014 klokken 12.00. 

Det vil være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte overført på vår hjemmeside, www.detnor.no  

Kontakt:
Investorkontakt, Jonas Gamre, tel: +47 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker