Invitasjon til presentasjon av resultat for fjerde kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA presenterer resultat for fjerde kvartal 2014, onsdag 25. februar 2015.

Presentasjonen vil finne sted på Felix konferansesenter i Oslo fra klokken 08:30.

Vennligst send påmelding til detnor@detnor.no innen 24. februar 2015 klokken 12.00.

Det vil være mulig å følge kvartalspresentasjonen direkte via webcast på vår hjemmeside www.detnor.no.

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 97 11 82 92

Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: +47 41 63 52 44


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker