Jette oppdatering

Det norske oljeselskap ASA meldte onsdag 22. mai om produksjonsstart fra Jettefeltet i den sørlige delen av Nordsjøen.

Jettefeltet består av to undervanns produksjonsbrønner som er knyttet opp til Jotunplattformen, som opereres av ExxonMobil.

Begge brønnene er nå satt i produksjon og tester er gjennomført. Basert på de første resultatene fra brønnene venter Det norske at feltet initielt vil produsere fra 12 000 til 15 000 fat olje per dag på 100 prosent basis. Jette er et lite felt og det er usikkerhet knyttet til produksjonsutviklingen fremover.

Selskapet har tidligere indikert en initiell produksjon på rundt 10 000 fat olje per dag på 100 prosent basis. Produksjonen på Jette vil bli rapportert på en månedlig basis på selskapets hjemmeside, www.detnor.no.

Kontakt:

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker