Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding fra Det norske oljeselskap ASA (Det norske) 5. desember 2012.

Kapitalforhøyelsen knyttet til rettet emisjonen i følge fullmakt gitt av ordinær generalforsamlingen i Det norske 19. april 2012 er nå registrert i Foretaksregisteret. Den rettede emisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i Det norske er 140 707 363 kroner fordelt på 140 707 363 aksjer hver pålydende 1 krone.

Kontakt:
Finansdirektør Alexander Krane, tlf 916 30 025, e-post alexander.krane@detnor.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker