Kjell Pedersen blir nytt styremedlem i Det norske

 

Kjell Pedersen er valgt av bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA til nytt styremedlem i selskapet. Tom Røtjer fratrer samtidig som medlem av styret.

Pedersen er utdannet petroleumsingeniør ved NTH i 1976 og har en lang nasjonal og internasjonal karriere i oljeindustrien. Han har en rekke lederposisjoner i Exxon og var sjef for Esso Norge fra 2000 til 2001, og administrerende direktør for Petoro fra 2001 til han pensjonerte seg fra stillingen i 2013.

«Vi er svært fornøyd med å få Kjell Pedersen med på laget med hans erfaring og innsikt innen vår industri. Selskapet har vært gjennom store endringer og vi er sikker på at han vil være en viktig bidragsyter som styremedlem i å utvikle selskapet videre,» sier Øyvind Eriksen – leder for bedriftsforsamlingen i Det norske.

Samtidig fratrer Tom Røtjer vervet som styremedlem. Røtjer har sittet i styret i Det norske i en periode på tre år.

«Tom Røtjer har gjort en fremragende innsats og bidratt tungt i utviklingen av selskapet til å bli en stor aktør på norsk sokkel og blant de største uavhengige, børsnoterte lete- og produksjonsselskapene i Europa,» sier Øyvind Eriksen.

Etter utnevnelsen som styremedlem i Det norske, har Kjell Pedersen valgt å fratre som styreleder i oljeserviceselskapet Aibel AS.

I tillegg er Terje Solheim valgt som ny ansattrepresentant i styret og erstatter Inge Sundet.

Kontakt:

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 97 11 82 92
Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: 41 63 52 44

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker