Kjøp av egne aksjer

I forbindelse med eksisterende aksjespareprogram for ansatte i Det norske oljeselskap ASA, er det i dag 20. januar 2014 foretatt et kjøp av 104 246 egne aksjer til en gjennomsnittskurs NOK 66,8806 per aksje. Etter kjøpet er Det norske oljeselskap ASAs beholdning av egne aksjer 200 000.

Kontakt: Investorkontakt, Knut Evensen, telefon: 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker