Korreksjon: Innkalling til ordinær generalforsamling

Korreksjon: Vennligst finn vedlagt Innkalling til ordinær generalforsamling med påmeldingsskjema.

Det norske oljeselskap ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling mandag 11. april 2016 kl. 17.00 i Det norskes lokaler i Munkegata 26 i Trondheim.

Innkallingen til ordinær generalforsamling og valgkomiteens innstilling er vedlagt. Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets hjemmesider, www.detnor.no.

Årsrapport for 2015 er publisert på hjemmesiden.

Trykte utgaver av innkalling vil sendes ut per post til aksjonærene 18. mars 2016.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.