Krav om ekstraordinær generalforsamling

Styret i Det norske oljeselskap ASA har mottatt et krav fra Ivar Koteng som på vegne av aksjonærer som til sammen representerer 7,1% av aksjekapitalen i selskapet, om ekstraordinær generalforsamling for å velge nytt styre og valgkomité. Styret i Det norske oljeselskap ASA vil behandle saken og kalle inn til ekstraordinær generalforsamling innen kort tid. Kontakt: Diderik Schnitler, styreleder, tlf. +47 917 16 700

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker