Letebrønn 16/2-18S på Cliffhanger North avsluttet

Report this content

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har som partner i PL 265 (20 prosent) gjort et lite oljefunn i letebrønn 16/2-18S, boret på Cliffhanger North-prospektet, vest for hovedforkastningen i Johan Sverdrup-funnet.

Letebrønn 16/2-18S ble operert av Statoil og er lokalisert vest for Johan Sverdrup-funnet, omlag ni kilometer vest for funnbrønn 16/2-6 og om lag tre kilometer vest for avgrensningsbrønn 16/2-14.

Hovedmålet med brønnen var å undersøke en mulig vestlig utvidelse av reservoaret av jura alder på den sørlige Utsirahøgden, omlag to kilometer vest for hovedforkastningen i Johan Sverdrup-funnet. Det sekundære målet var å undersøke reservoaregenskapene i grunnfjellet.

Brønnen påtraff ikke reservoarbergarter av jura alder. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i den øvre del av grunnfjellet og en mini-drill stem test (mini-DST) ble utført. En oljekolonne på 15 meter med svake produksjonsegenskaper ble påvist, og ingen olje-vannkontakt ble etablert. Oljefunnet er ikke i kontakt med Johan Sverdrup-funnet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1948 meter under havflaten og blir nå plugget og forlatt. Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Ocean Vanguard.

Det norske har 20 prosent eierskap i lisens 265. Statoil Petroleum AS er operatør med 40 prosent eierandel. Andre partnere i lisensen er Petoro med 30 prosent og Lundin Norway AS med 10 prosent.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Abonner

Dokumenter og linker