Lisens 502 en del av Sverdrup

Statoil er i ferd med å fullføre boring av avgrensningsbrønn 16/5-3 der Det norske oljeselskap ASA er partner sammen med Petoro. Brønnen bekrefter at Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i utvinningstillatelse 502, og påviser en liten oppside til feltets ressurser.

Brønn 16/5-3 ble boret i lisens 502, som grenser til PL265 og PL501, for å finne ut om Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i dette området. Brønnen påviste en 13,5 meter høy oljekolonne i jura bergarter i et reservoar av høy kvalitet, og bekreftet kommunikasjon med resten av Johan Sverdrup-feltet. Dette representerer en oppside til ressursene i Johan Sverdrup-feltet.

Resultatene fra brønn 16/5-3 i PL502 viser også at det kan være et ytterligere oppsidepotensial i området.

Senere i år vil det bli boret en letebrønn i Cliffhanger-prospektet i lisens 265. Dette vil være et viktig steg for å kartlegge og påvise hele potensialet i Johan Sverdrup-området. 

Det norske har en eierandel på 22,22 prosent i lisens 502. Statoil er operatør med en eierandel på 44,44 prosent. Petoro AS er partner med 33,33 prosent.

Mer informasjon om resultatene fra brønn 16/5-3 er gitt i pressemeldingen fra Oljedirektoratet.

Kontakt:
Torgeir Anda, Direktør kommunikasjon, tlf.:  +47 99 11 22 03


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. I løpet av første kvartal får vi egenprodusert olje fra Jette - vår første utbygging som operatør. Det norske har nylig levert plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker