Lite funn på Skaugumsåsen

 

Det norske oljeselskap ASA, operatør for utvinningstillatelse 482, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6508/1-2 på Skaugumsåsen. Brønnen er boret omlag ti kilometer sør for Nornefeltet i Norskehavet.

Det ble funnet en gasskolonne på 18 meter og en oljekolonne på 23 meter. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til omtrent 1 million Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Videre studier og utforskning av tilleggspotensialet er nødvendig for å avklare om funnet har kommersiell interesse.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 482, som ble tildelt i TFO 2007.

Brønn 6508/1-2 ble boret av boreinnretningen Aker Barents

Partnere i PL 482 er: Det norske oljeselskap ASA 65 prosent og operatør, Petoro 20 prosent og Skagen44 AS 15 prosent.Kontakter:

Investor: Direktør investorkontakt, Knut Evensen, +47 950 77 622
Finansdirektør, Teitur Poulsen, mobil: +47 950 82 892

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på stor funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker