Meldepliktig handel

 

Finansdirektør Teitur Poulsen har kjøpt 11.900 akjser i Det norske oljeselskap ASA.

Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittspris på NOK 25,09

Etter transaksjonen holder Teitur Poulsen 11.900 aksjer i Det norske oljeselskap ASA.

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Les mer om Det norskes på www.detnor.no

Abonner

Dokumenter og linker