Milepæler nådd for Det norske

Det norske oljeselskap ASA nådde flere milepæler i andre kvartal. Selskapet ferdigstilte i mai Jetteutbyggingen og startet oljeproduksjonen den 19. mai. I tillegg ble Ivar Aasen vedtatt enstemmig i Stortinget og framdriften i prosjektet er god.

Produksjonsstarten på Jette er viktig for Det norske på veien til å bli et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og egen produksjon. Produksjonen på Jette har vært god. Samlet hadde Det norske en gjennomsnittlig daglig produksjon i kvartalet på 5.613 fat oljeekvivalenter, hvorav 64 prosent kom fra Jette. Atla sto for 26 prosent av produksjonen i andre kvartal.

Aasen i rute
Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet ble godkjent av Stortinget 21. mai. Framdriften på Ivar Aasen er god, og i henhold til planen. Alle viktige kontrakter er nå inngått. Målet er produksjonsstart i fjerde kvartal 2016, og det vil gi Det norske en initiell produksjon på rundt 16.000 fat per dag. Etter planen vil produksjon øke til 23.000 fat i 2019. Det norske har en 35 prosent eierandel i utbyggingen.

Stortinget godkjente i mai også plan for utbygging og drift av Gina Krog-feltet. Det norske har en eierandel på 3,3 prosent i feltet som har planlagt produksjonsstart i 2017.

Sverdrup
Johan Sverdrup-feltet er selskapets største verdi. I løpet av fjerde kvartal i 2013 vil partnerne i feltet foreta konseptvalg for en av de største utbyggingene på norsk sokkel noensinne. I andre kvartal ble to viktige brønner boret i den vestlige delen av feltet. I brønn 16/2-17S (”Fault Margin”) ble det bekreftet en 82 meter tykk oljekolonne, av dette 49 meter med svært god kvalitet. Sidesteget Cliffhanger Sør (brønn 16/2-17B) ble klassifisert som tørt.

Leting
Det norske ble tildelt fire nye lisenser i 22. runde, av dette to som operatør. Alle lisensene er i Barentshavet. Det ble funnet hydrokarboner i avgrensingsbrønnen på Norvarg-prospektet (PL 535). Den viste mer sand og bedre egenskaper enn funnbrønnen, men med lavere produktivitet enn ventet. Det norske har en andel på 10 prosent i lisensen. Letebrønnen på Darwin-prospektet (PL 531) var tørr. Det norske har en andel på 10 prosent i lisensen.

Styrket finansielt
I løpet av kvartalet ble selskapets finansielle stilling styrket gjennom et obligasjonslån på NOK 1,9 milliarder. Det norske arbeider med å refinansiere den eksisterende rullerende kredittfasiliteten på USD 500 millioner som forfaller i 2015. Målet er å doble denne til USD én milliard med forfall i 2018.

Selskapets inntekter i andre kvartal var NOK 286 millioner, mot NOK 70 millioner i andre kvartal i fjor. Hovedgrunnen er den markerte økningen i oljeproduksjonen. Underskuddet på driften var NOK 277 millioner. Resultatet etter skatt var et tap på NOK 41 millioner.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.

Finn kvartalsrapport og presentasjon (engelsk) vedlagt
. Se presentasjon direkte overført på vår hjemmeside, www.detnor.no, fra kl. 8.15.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.