Milepæler nådd for Det norske

Report this content

Det norske oljeselskap ASA nådde flere milepæler i andre kvartal. Selskapet ferdigstilte i mai Jetteutbyggingen og startet oljeproduksjonen den 19. mai. I tillegg ble Ivar Aasen vedtatt enstemmig i Stortinget og framdriften i prosjektet er god.

Produksjonsstarten på Jette er viktig for Det norske på veien til å bli et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og egen produksjon. Produksjonen på Jette har vært god. Samlet hadde Det norske en gjennomsnittlig daglig produksjon i kvartalet på 5.613 fat oljeekvivalenter, hvorav 64 prosent kom fra Jette. Atla sto for 26 prosent av produksjonen i andre kvartal.

Aasen i rute
Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet ble godkjent av Stortinget 21. mai. Framdriften på Ivar Aasen er god, og i henhold til planen. Alle viktige kontrakter er nå inngått. Målet er produksjonsstart i fjerde kvartal 2016, og det vil gi Det norske en initiell produksjon på rundt 16.000 fat per dag. Etter planen vil produksjon øke til 23.000 fat i 2019. Det norske har en 35 prosent eierandel i utbyggingen.

Stortinget godkjente i mai også plan for utbygging og drift av Gina Krog-feltet. Det norske har en eierandel på 3,3 prosent i feltet som har planlagt produksjonsstart i 2017.

Sverdrup
Johan Sverdrup-feltet er selskapets største verdi. I løpet av fjerde kvartal i 2013 vil partnerne i feltet foreta konseptvalg for en av de største utbyggingene på norsk sokkel noensinne. I andre kvartal ble to viktige brønner boret i den vestlige delen av feltet. I brønn 16/2-17S (”Fault Margin”) ble det bekreftet en 82 meter tykk oljekolonne, av dette 49 meter med svært god kvalitet. Sidesteget Cliffhanger Sør (brønn 16/2-17B) ble klassifisert som tørt.

Leting
Det norske ble tildelt fire nye lisenser i 22. runde, av dette to som operatør. Alle lisensene er i Barentshavet. Det ble funnet hydrokarboner i avgrensingsbrønnen på Norvarg-prospektet (PL 535). Den viste mer sand og bedre egenskaper enn funnbrønnen, men med lavere produktivitet enn ventet. Det norske har en andel på 10 prosent i lisensen. Letebrønnen på Darwin-prospektet (PL 531) var tørr. Det norske har en andel på 10 prosent i lisensen.

Styrket finansielt
I løpet av kvartalet ble selskapets finansielle stilling styrket gjennom et obligasjonslån på NOK 1,9 milliarder. Det norske arbeider med å refinansiere den eksisterende rullerende kredittfasiliteten på USD 500 millioner som forfaller i 2015. Målet er å doble denne til USD én milliard med forfall i 2018.

Selskapets inntekter i andre kvartal var NOK 286 millioner, mot NOK 70 millioner i andre kvartal i fjor. Hovedgrunnen er den markerte økningen i oljeproduksjonen. Underskuddet på driften var NOK 277 millioner. Resultatet etter skatt var et tap på NOK 41 millioner.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.

Finn kvartalsrapport og presentasjon (engelsk) vedlagt
. Se presentasjon direkte overført på vår hjemmeside, www.detnor.no, fra kl. 8.15.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no