Nye styremedlemmer i Det norske

Bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har i dag valgt nye styremedlemmer i selskapet. Øyvind Eriksen blir ny styreleder, og Trond Brandsrud nytt styremedlem.

Sverre Skogen og Jørgen C. Arentz Rostrup går ut av styret. Gro Kielland ble gjenvalgt for en periode på to år.

«Sverre Skogen og Jørgen Rostrup har gjort en stor og viktig innsats for Det norske i en fase hvor selskapet har blitt transformert fra å være et lite leteselskap, til et fullverdig lete- utbyggings- og produksjonsselskap», sier Øyvind Eriksen.

Øyvind Eriksen (født 1964) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og er i dag konsernsjef i Aker ASA. Han arbeidet i advokatfirmaet BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996, og som styremedlem/-formann i BA-HR fra 2003. Eriksen er styreformann i Aker Solutions ASA og Aker Kværner Holding AS, samt styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS.

Trond Brandsrud (født 1958) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og er i dag finansdirektør i Lindorff. Frem til august 2015 var Brandsrud finansdirektør i Aker ASA, og han har tidligere vært som finansdirektør i Seadrill, samt flere sentrale stillinger innen finans både nasjonalt og internasjonalt i Shell gjennom en 20 årsperiode. Brandsrud har erfaring fra flere styreverv i både børsnoterte og privat eide selskaper.

Emil Brustad-Nilsen (født 1981) er valgt som varamedlem til styret. Han er investeringssjef i Aker ASA.

I tillegg erstattes Gudmund Evju og Kristin Gjertsen med Lone Olstad (38 år) og Bjørn Thore Ribesen (45 år) som de ansattes representanter i styret. Terje Solheim (53 år) fortsetter som representant for de ansatte i styret. Aage Ertsgaard (51 år), Kristin Gjertsen (47 år) og Ifor Roberts (45 år) ble valgt som varamedlemmer for de ansattes representanter.

Se Det norskes styre her.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker