Nytt oljefunn på Gohtaprospektet i Barentshavet vil bli testet

Det norske oljeselskap ASA har gjort et olje- og gassfunn på Gohta prospektet i Barentshavet, hvor selskapet har en eierandel på 40 prosent.

Lundin Petroleum er som operatør i ferd med å avslutte boreoperasjonene i brønn 7120/1-3 som ligger rundt 35 kilometer nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Hensikten med brønnen var å påvise olje på to separate nivåer; i Trias sandsteiner og i Perm karbonater.

I Perm ble det funnet en 75 meter brutto oljekolonne under en 25 meter brutto kolonne med gass/kondensat i dolomitiserte og karstifiserte karbonater. Olje-vann kontakten ble påtruffet 2 365 meter under havnivå. Det er tatt kjerneprøver, gjennomført loggeprogram og tatt væskeprøver. En produksjonstest vil nå bli gjennomført for å få bedre kunnskap om produksjonsegenskapene.

Som prognosert ble det også påtruffet sandsteiner i Trias, men disse var vannfylte.

Brønnen blir boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic på 342 meters vanndyp.

Partnere i PL 492 er: Det norske oljeselskap ASA med 40 prosent eierandel, operatør Lundin Petroleum med 40 prosent eierandel og Norwegian Energy Company ASA med 20 prosent eierandel.

Kontakt:
Direktør investorkontakt, Knut Evensen, telefon: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker