Øker verdien av Johan Sverdrup

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») melder sammen med øvrige partnere om oppdaterte nøkkeltall i prosjektet.

Siden Plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet ble godkjent av norske myndigheter, har investeringskostnadene fortsatt å vise en positiv utvikling.

Nåværende estimat for første fase er beregnet til 99 milliarder kroner (Investeringsestimat i nominelle kroner basert på prosjektvalutakurs), en reduksjon på 24 milliarder siden Plan for utbygging og drift. Nåværende nullpunktspris/break-even er på under 25 dollar per fat for fase 1.

Estimat for fullfeltinvesteringene har blitt forbedret fra et spenn på 170 – 220 milliarder kroner i 2015, til nåværende estimate på 140 – 170 milliarder 2016-kroner.

Forbedringene for fullfeltutviklingen av Johan Sverdrup er i all hovedsak et resultat av optimalisering og forenkling av utbyggingskonseptet for fremtidige byggetrinn i nært samarbeid med leverandørindustrien.

Produksjonskapasiteten for fase 1 er nå estimert til 440 000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift var opprinnelig produksjonskapasitet for fase 1 estimert til mellom 315 – 380 000 fat olje per dag. Forventet full produksjonskapasitet for fullfelt er 660.000 fat olje per dag. I plan for utbygging og drift ble full produksjon fra Johan Sverdrup estimert til 550.000 – 650.000 fat olje per dag.

Siden plan for utbygging og drift fase 1 har spennet i operatørens ressursanslag for fullfelt forbedret seg fra 1,7-3,0 til 1,9-3,0 milliarder fat. Dette innebærer ingen endring av Det norskes reserver i Johan Sverdrup, beregnet til 303 millioner fat oljeekvivalenter (P50) i 2015. Selskapets reserver vil bli revurdert på vanlig måte mot slutten av året i forbindelse med den årlige reservesertifiseringsprosessen. Kapasitetsøkningen sammen med forbedring i reserveanslaget og investeringskostnader har bidratt il å redusere nullpunktspris/break-even for fullfeltsutviklingen av Johan Sverdrup til å ligge under 30 dollar per fat.

I plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup fase 1 var opprinnelig plan å ta beslutning om videreføring 2016 og investeringsbeslutning på slutten av 2017. Oppdatert plan tilsier at beslutning om videreføring første halvår 2017 med en endelig investeringsbeslutning og innlevering plan for utbygging og drift i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fullfelt opprettholdes til 2022, i henhold til opprinnelig plan.

Partnerne i Johan Sverdrup:
Statoil 40,0267% (operatør)
Lundin Norway 22,6%
Petoro 17,36%
Det norske oljeselskap 11,5733%
Maersk Oil 8,44%

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et uavhengig oljeselskap som er aktivt innen leting, utbygging og drift på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker