Økt produksjonsguiding for 2016

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») øker produksjonsguidingen for 2016 grunnet høyere enn forventet produksjon fra Alvheim-området. Det norskes produksjon (ekskludert effekten av den foreslåtte sammenslåingen med BP Norge AS) er forventet å ligge mellom 62,000 og 65,000 fat oljeekvivalenter per dag («boepd») i 2016, opp fra tidligere guiding på 55,000 til 60,000 boepd.

Det norskes produksjonskostnad (ekskludert effekten av den foreslåtte sammenslåingen med BP Norge AS) er forventet å være om lag USD 7.0 per fat oljeekvivalenter («boe»), senket fra en tidligere guiding på 8.0 til 9.0 USD/boe.

Det er ikke gjort noen endringer til selskapets guiding for 2016 CAPEX og EXPEX slik denne ble presentert 14. juli 2016.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker