Olje- og energidepartementets (OED) godkjenner utbyggingsplanene for Johan Sverdrup

Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) og partnerne i Johan Sverdrup-utbyggingen signerte utbyggingsplanene (PUD) 12. februar. I går ble planene godkjent av olje- og energidepartementet.

I tillegg til PUD, ble plan for installasjon og drift av rørledninger for eksport (PAD) godkjent, samt en plan for utvikling av feltet med strøm fra land (PAD).

- Johan Sverdrup er et eksepsjonelt prosjekt som gir optimisme for norsk sokkel. Denne godkjenningen markerer den offisielle oppstarten av utbyggingsplanene og er en historisk dag innen den norske olje- og gassindustrien. Det norske oljeselskap er svært fornøyd med å ta del i denne store utbyggingen, og vi støtter fullt ut planene som nå er signert av partnerne i lisensen og olje- og energidepartementet. Sier administrerende direktør i Det norske oljeselskap, Karl Johnny Hersvik.

Johan Sverdrup er det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980-tallet. Det er planlagt bygget ut i flere faser. Første fase består av fire plattformer bundet sammen med gangbroer samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. Investeringskostnadene for første fase er beregnet til 117 milliarder kroner (2015 kroner) og vil ha en produksjonskapasitet på 315.000 til 380.000 fat oljeekvivalenter per dag.

- Johan Sverdrup-utbyggingen er nå i rute etter tidsskjema. Som en aktiv og ansvarlig partner, vil Det norske oljeselskap følge utbyggingen tett for å sikre muligheter og forvalte de store verdiene til beste for lisenseierene og det norske samfunnet generelt, sier Karl Johnny Hersvik i Det norske oljeselskap.

Planlagt oppstart er sent 2019. Fullt utviklet kan feltet produsere 550.000 til 650.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Olje- og energidepartementet (OED) har foretatt fordeling av eierandelene på Johan Sverdrup. Det norske oljeselskap har påklaget denne fordelingen til kongen i statsråd, og selskapet avventer nå utfallet av denne klagen.

Lisenseierene består i Johan Sverdrup-feltet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap and Maersk Oil.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst. Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker