Olje- og gassfunn på Askja

Leteboring på Askjaprospektet i lisens 272 er i ferd med å ferdigstilles. Det norske oljeselskap er partner med 25 eierandel. Letebrønn 30/11-9 S påtraff en 90 meter gasskolonne, avgrensingsbrønn 30/11-9 A en 40 meter oljekolonne.

Primært letemål med brønn 30/11-9 S var å påvise hydrokarboner i øvre til midtre jura reservoarbergarter. Brønnen påtraff en 90 meter gasskolonne i nedre del av Heatherformasjonen og i øvre til midtre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet.

Avgrensingsbrønn 30/11-9 A ble boret 13 kilometer sørøst for letebrønnen. Primærmål var å påvise hydrokarboner i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Brønnen påtraff olje i en 40 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og øvre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er mellom 19 og 44 millioner fat oljeekvivalenter (mellom tre og sju millioner standardkubikkmeter). Sammen med funnene på Krafla på mellom 50 og 80 millioner fat oljeekvivalenter kan det gi en samlet utbygging på mellom 69 og 124 millioner fat.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling. Partnerskapet i lisensen vil vurdere funnene sammen med andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3637 og 3646 meter under havflaten. Havdypet er 110 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Partnere i PL 272 er operatør Statoil med 50 prosent eierandel, og Det norske og Svenska Petroleum med 25 prosent eierandel.

Kontakt:
Direktør investorkontakt, Knut Evensen, telefon: 950 77 622Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker