Oljefunn på Langfjellet

Det norske oljeselskap ASA (“Det norske”), operatør for PL 442, melder at boring av letebrønn 25/2-18 S på Langfjellet-prospektet i Nordsjøen er i ferd med å ferdigstilles.

Brønnen påtraff en 109 meter brutto oljekolonne i Vestlandgruppen. Et teknisk sidesteg ble boret for å utføre datainnsamling og brønnen blir nå klargjort for et sidesteg og brønntest. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 24 og 74 millioner fat oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med tanke på en mulig utbygging sammen med andre funn i området. Som følge av det positive resultatet på Langfjellet har lisenshaverne identifisert ytterligere prospektivitet i lisensen.

Det norske er operatør og eier 90 prosent av PL 442. LOTOS Exploration and Production Norge AS eier de resterende 10 prosent.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker