Oppdatering om avgrensingsbrønn i Kvitsøybassenget i PL 265 (Johan Sverdrup)

Det norske oljeselskap ASA, har som partner i PL 265 (20 prosent), ved kjerneprøver påvist olje i avgrensingsbrønn 16/2-15, som bores på en del av Johan Sverdrup-feltet kalt Kvitsøybassenget. Boreoperasjonene i reservoarseksjonen er nettopp påbegynt og endelige resultater foreligger derfor ikke ennå. Statoil er operatør for PL 265.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Ivar Aasen.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker