Oppdatering om avgrensingsbrønn på Norvarg

Det norske oljeselskap ASA annonserer, som partner i PL 535, at operatøren Total E&P Norge AS er i ferd med å sluttføre boringen av avgrensingsbrønn 7225/3-2 på Norvarg. Et gassfunn som ble påvist i 2011.

Avgrensingsbrønnen ble boret på 377 meters havdyp, om lag 275 kilometer nord for Hammerfest og fem kilometer nordøst for funnbrønnen som påviste hydrokarboner på Norvarg. Målet med brønnen var å avgrense Norvargfunnet, samt å undersøke reservoarkvaliteten og produktiviteten i Kobbe-formasjonen.

Avgrensingsbrønnen påviste et tykt gassintervall i Kobbe-formasjonen med varierende reservoarkvalitet, mer sand og bedre porøsitet enn i brønn 7225/3-1. Produktiviteten var imidlertid noe lavere enn ventet.

To formasjonstester ble gjennomført i øvre og nedre del av Kobbe-formasjonen med en maksimal produksjonsrate på 175,000 Sm3 gass per dag. Betydelig datainnsamling, wirelinelogging, formasjonstesting og kjernetaking har blitt gjennomført. Det er installert trykkmålere som kan overføre data også etter brønnen er blitt forlatt.

Den første vurderingen av resultatene fra avgrensingsbrønnen tilsier en mulig reduksjon i ressursestimatene til Norvarg, sammenlignet med de opprinnelige estimatene som fulgte av funnbrønnen.

Partnerskapet vil imidlertid nå analysere og tolke innhentede data for videre evaluering av estimert mengde utvinnbare hydrokarboner på strukturen, samt potensielle fremtidige utbyggingsmuligheter. Arbeidet vil basere seg på resultatene fra den langvarige testen for trykkoppbygging, samt en fullstendig evaluering av alle innhentede data.

Brønnen ble boret til en vertikal dybde på 2 171 meter under havoverflaten og endte i Klappmyss formasjonen i tidlig Triassic. Brønnen vil bli plugget og forlatt.

Dette er den andre brønnen som er boret i PL 535. Lisensen ble tildelt i den tjuende lisensrunden i 2009. Brønn 7225/3-2 ble boret med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eriksson fra Ocean Rig.

Partnerne i lisens 535 er:
Total E&P Norge (operatør - 40 prosent eierandel*),
North Energy (20 prosent),
Ithaca Petroleum Norge (13 prosent),
Det norske (10 prosent*)
Statoil (10 prosent*), og
Rocksource Exploration Norge (7 prosent).

* Avventer myndighetsgodkjennelse.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Abonner

Dokumenter og linker