Oppdatering om Norvarg avgrensningsbrønn

Det norske bekrefter, som partner i PL535, at avgrensningsbrønn 7225/3-2 på Norvarg-funnet i den norske delen av Barentshavet har påvist hydrokarboner i Kobbe-formasjonen. Det har blitt påvist gjennom wirelinelogger, formasjonstester og kjerneprøver.

Partnerskapet har på grunnlag av dette besluttet å utføre en borestreng-test (drill stem test, DST) i brønnen for å vurdere kvaliteten i Kobbe-reservoaret og volumpotensialet i den nordøstlige delen av Norvargstrukturen.

Boreoperasjonen startet den 25. april 2013. Brønnen blir boret med Ocean Rigs halvt nedsenkbare rig Leiv Eiriksson. Brønnen ligger i 377 meters vanndyp, cirka 275 kilometer nord for Hammerfest LNG på Melkøya. 

Partnerne i lisens 535 er:
Total E&P Norge (operatør - 40 prosent eierandel),
North Energy (20 prosent),
Ithaca Petroleum Norge (13 prosent),
Det norske (10 prosent*)

Statoil (10 prosent*), og
Rocksource Exploration Norge (7 prosent).

* Avventer myndighetsgodkjennelse.


Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker