Oppdatering om Stirby

​Det norske oljeselskap ASA har som operatør for PL 341 funnet indikasjoner på gass i Stirby Deep prospektet, i Vikinggraben i Nordsjøen, ca. 75 km nord for Sleipnerfeltet.

Brønnen er ikke boret ferdig, men hittil er det påvist indikasjoner på gass/gasskondensat under høyt trykk i en 70 meter kolonne i sandstein med lav porøsitet på 4870 meters dyp.

Det er for tidlig å si noe om gassen er produserbar, men indikasjonene gjør at det er ønskelig å bore dypere og samle inn mer data som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere størrelsen på funnet og det kommersielle potensial.

Brønnen vil derfor ta flere uker lenger å ferdigstille enn det som tidligere er kommunisert til markedet.

Rettighetshaverne i lisensen er:
Det norske (30%), Wintershall (20%), Marathon (12%), North Energy (11%), Bayerngas (10%), GDF SUEZ (10%) og Talisman (7%).


Kontakter:
Odd Ragnar Heum, Direktør felt– og områdeutvikling, tlf.: +47 932 24 076 
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker