Oppdatering på Cliffhanger North-prospektet i PL 265

Det norske oljeselskap ASA har, som partner i PL 265 (20 prosent), utforsket et potensial på grunnfjellshøyden vest for hovedforkastningen og vest for Johan Sverdrup-feltet.

Letebrønn 16/2-18 S påtraff ikke Jura sandstein reservoarer i brønnens primærmål.

Kjerneprøver har bekreftet spor av olje i grunnfjellet i det sekundære målet.

Datainnsamling og analyse pågår fremdeles. Endelig resultater fra brønnen er derfor ennå ikke tilgjengelige.

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker