Oppdatering på finansiering

Det norske oljeselskap ASA ("DETNOR") gir i dag en oppdatering på selskapets gjeldsfinansiering. 

Med forbehold om gjennomføring av transaksjonen med BP Norge, har selskapet gjort visse endringer i sine bankfasiliteter, inkludert en økning av rammen på den reservebaserte lånefasiliteten («RBL») fra USD 3,0 til 4,0 milliarder dollar, samt visse endringer av lånedokumentasjonen. I tillegg inkluderer fasiliteten en ikke bindende trekkrettighet på USD 1,0 milliarder.

Restriksjoner rundt utbetaling av utbytte er tatt ut av låneavtalene, så lenge selskapet opprettholder en fremmedkapitalgrad (Net interest-bearing debt / EBITDAX) under 4.5x.

Med forbehold om ferdigstillelse av sikkerhetspakken er det nye tilgjengelige opptrekksbeløpet satt til 3,6 milliarder dollar til årsslutt 2016. 

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKRBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker