Overleverer plan for utbygging og drift for Hod

Report this content

Aker BP og Pandion Energy har i dag overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Hod til Olje- og energidepartementet. Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall, og det vil ha svært lavt CO2-utslipp som følge av kraft fra land. Hod er et av de første prosjektene som blir realisert under de midlertidige endringene i norsk petroleumsbeskatning som nylig ble vedtatt.

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner (600 millioner dollar), og utbyggingsfasen forventes å medføre rundt 5000 årsverk i Norge inkludert ringvirkninger. Planlagt produksjonsstart er i første kvartal 2022. Utvinnbare reserver i Hod er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet opereres av Aker BP, som eier 90 prosent. Pandion Energy er partner med 10 prosent eierandel.

- Gjennom prosjekter som Hod skaper vi betydelige verdier både for samfunnet og våre eiere, og vi bidrar til å opprettholde en verdensledende leverandørindustri i Norge, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Økt effektivitet i alliansemodellen

Hod blir levert av Aker BPs alliansepartnere. Fem allianser vil være med å levere prosjektet. Dette er i tråd med Aker BPs strategi om økt verdiskapning gjennom allianser og strategiske partnerskap.

- Alliansemodellen gir betydelige kostnadsreduksjoner og er en effektiv gjennomføringsmodell. På denne måten klarer vi nå å bygge ut nye Hod, som er ventet å bidra med 40 millioner fat oljeekvivalenter til produksjon fra Valhallområdet, sier Hersvik.

Understell og plattformdekk bygges ved Kværners verft i Verdal.

Valhall Flanke Vest-kopi

Hod bygges ut med en normalt ubemannet plattform som skal fjernstyres fra Valhall feltsenter. Det er planlagt fem brønner som vil bli boret med sidesteg for å øke utvinningen fra feltet.

- Konsept, gjennomføringsmodell og organisasjon for prosjektet er kopiert fra Valhall Flanke Vest, som ble satt i produksjon i desember 2019. I det prosjektet satte Aker BP og alliansepartnerne en ny standard for flankeutbygginger på norsk sokkel. Vi ser muligheter for ytterligere effektivitet og forbedringer i dette prosjektet, sier direktør for prosjekter i Aker BP, Knut Sandvik.

Kraft fra land

Hod vil få kraft fra land via Valhall feltsenter. 

- Under normal operasjon betyr dette tilnærmet null lokale CO2-utslipp. Dette er i tråd med Aker BPs strategi for å minimere fotavtrykket fra våre operasjoner, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP, og legger til:

- I 2019 hadde Aker BP CO2-utslipp på 7 kg per fat oljeekvivalenter. Dette er mindre enn halvparten av industrigjennomsnittet globalt, og under snittet på norsk sokkel. I år er målet vårt å ytterligere redusere utslipp til 5 kg CO2 per produsert fat. Prosjekter som Hod – med null CO2 -utslipp fra normal drift – er derfor veldig viktig for oss, sier han.

Hod skal leveres med elektrisk drevet livbåt. Livbåten vil overvåkes fra Valhall feltsenter. Både kran og sjøvannspumpe er elektrisk og vil få kraft fra land via Valhall. Alt dette bidrar også til redusert vedlikeholdsbehov.

Første olje i 2022

Hod var den første ubemannede plattformen på norsk sokkel da den ble satt i drift i 1990. Nå er plattformen nedstengt og skal fjernes etter at brønnene er permanent plugget. Første olje fra nye Hod – som har fått navnet Hod B – er planlagt i første kvartal 2022. 

- Giganten Valhall har produsert over en milliard fat oljeekvivalenter siden åpning av feltet i 1982. Ambisjonen er å produsere ytterligere en milliard fat i løpet av de neste 40 årene fra området. Hod er et viktig bidrag til dette, avslutter Digre.

 

Mediakontakt: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, pressetalsmann, tel.: +47 402 24 217

Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker