Overleverer PUD for Kobra East & Gekko (KEG) i Alvheim-området

Report this content

Aker BP (operatør) og lisenspartnere ConocoPhillips Skandinavia AS og Lundin Energy Norway AS har i dag overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Kobra East & Gekko (KEG) til Olje- og energidepartementet. Utbyggingen vil bidra til å forlenge levetiden for Alvheim-feltet, øke produksjonen og redusere enhetskostnadene.

- Alvheim er en suksesshistorie vi og våre partnere kan være stolte av. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten. Dette er resultatet av målrettet utforsking og forretningsutvikling, teknologisk innovasjon, og ikke minst et enestående godt samarbeid med leverandørene. KEG-prosjektet representerer et nytt kapittel i denne stolte historien, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt åtte milliarder kroner (om lag en milliard dollar). Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2024. Utvinnbare reserver i KEG er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter.

Halverer CO2-utslipp per fat

Utbyggingen omfatter funnene Kobra East og Gekko, som begge ligger i produksjonslisens 203. Feltet bygges ut med undervannsinstallasjoner som kobles opp til produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), som er lokalisert i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor.

Det forventes at CO2-utslipp per fat halveres og oljeproduksjonen fra Alvheim FPSO dobles når KEG kommer i produksjon. I tillegg vil KEG bidra til at levetiden til Alvheim FPSO forlenges.

Med en balansepris på under 30 dollar per fat er KEG et prosjekt som vil skape stor økonomisk verdi både for lisenshaverne og for det norske samfunnet. Det vil samtidig bidra til økt aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien.

- KEG-prosjektet er et godt eksempel på hvordan de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt i juni i fjor, bidrar til å skape aktivitet på norsk sokkel, sier Hersvik.

Maraton-boring

KEG-utbyggingen innebærer et ekte maratonløp under havbunnen. Det vil bli boret om lag 42 kilometer fra totalt fire flergrensbrønner i reservoaret. Borekostnadene utgjør en vesentlig andel av de totale investeringene i KEG-prosjektet.

Boringen vil skje fra to borelokasjoner, Gekko Sør og Gekko Nord, og utstyret på havbunnen er utformet med tanke på fleksibilitet og mulighet for ytterligere utbygginger i framtiden.

Utbyggingen vil bli gjennomført i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere. Dette er i tråd med Aker BPs strategi for økt verdiskapning gjennom allianser og strategiske partnerskap.

Grenseløs utvikling i Alvheim-området

Alvheimfeltet består av strukturene Kneler, Boa, Kameleon og East Kameleon, samt i senere tid strukturene Viper-Kobra og Gekko-funnet. Alvheim-området inkluderer satellittfeltene Bøyla, Vilje, Volund og Skogul. Alle feltene produseres via Alvheim FPSO, som ble satt i drift 8. juni 2008.

- Utviklingen av Alvheim-området er historien om en organisasjon og et partnerskap som hele tiden har sett etter nye muligheter i nærområdet, testet ut og tatt i bruk ny teknologi og med et kontinuerlig fokus på sikker, stabil og kostnadseffektiv drift, sier direktør for drift og feltutvikling i Aker BP, Ine Dolve.

Utviklingen av feltet er også blitt lagt merke til i industrien, og i 2018 ble Alvheim-partnerne tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for å ta tatt i bruk nyutviklet teknologi, delt data og evnet å se og utvikle et større område under ett, noe som har bidratt til at de utvinnbare reservene fra området er mangedoblet. Da Alvheim-utbyggingen opprinnelig ble besluttet, var de utvinnbare ressursene i feltet anslått til i underkant av 200 millioner fat. Siden da har det blitt produsert over 500 millioner fat fra Alvheim-området.

- KEG-prosjektet tilfører viktige volumer til eksisterende produksjonskapasitet på Alvheim FPSO og vil muliggjøre forlenget levetid frem mot 2040.  Partnerskapet ser også gode muligheter til å knytte inn flere funn til den etablerte infrastrukturen i området, sier direktør for Alvheim-området, Thomas Hoff-Hansen.

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et uavhengig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, og er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker