Produksjon første kvartal 2016

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») produserte 60,6 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i første kvartal 2016. Produksjon per felt for første kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 38,4 mboepd (30,9 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 9,1 mboepd (8,8 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 6,4 mboepd (7,3 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 5,2 mboepd (5,7 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,6 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner:          0,3 mboepd (0,3 mboepd)
Varg, 5 % partner:           0,5 mboepd (0,3 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1mboepd (0,1 mboepd)
Total 60,6 mboepd (54,0 mboepd)

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker