Produksjon tredje kvartal 2016

Aker BP ASA («AKERBP») produserte 59,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2016, ekskludert produksjon fra BP Norge AS. Resultatregnskapet for tredje kvartal vil baseres på denne produksjonen og volumer fra BP Norge AS vil inkluderes i resultatregnskapet fra 1. oktober 2016.

Produksjon per felt for tredje kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 41,0 mboepd (39,9 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 6,2 mboepd (7,9 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 4,2 mboepd (6,0 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 7,4 mboepd (7,6 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,9 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner:          0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Varg, 5 % partner:           0,0 mboepd (0,2 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 59,8 mboepd (62,4 mboepd)

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Aker BP:

Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, i tillegg Ivar Aasen-feltet som er under utbygging. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker