Produksjon tredje kvartal 2016

Aker BP ASA («AKERBP») produserte 59,8 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i tredje kvartal 2016, ekskludert produksjon fra BP Norge AS. Resultatregnskapet for tredje kvartal vil baseres på denne produksjonen og volumer fra BP Norge AS vil inkluderes i resultatregnskapet fra 1. oktober 2016.

Produksjon per felt for tredje kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl, Boa), 65 % operatør: 41,0 mboepd (39,9 mboepd)
Bøyla, 65 % operatør: 6,2 mboepd (7,9 mboepd)
Volund, 65 % operatør: 4,2 mboepd (6,0 mboepd)
Vilje, 46,9 % operatør: 7,4 mboepd (7,6 mboepd)
Jette, 70 % operatør 0,9 mboepd (0,5 mboepd)
Atla, 10 % partner:          0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Varg, 5 % partner:           0,0 mboepd (0,2 mboepd)
Jotun Unit, 7 % partner: 0,1 mboepd (0,1 mboepd)
Total 59,8 mboepd (62,4 mboepd)

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Geir Bjørlo, Corporate Communications, tlf: 915 40 000


Om Aker BP:

Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, i tillegg Ivar Aasen-feltet som er under utbygging. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker