Produksjonsstart på Bøylafeltet

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) og lisenshaverne i PL 340 har igangsatt produksjonen på Bøylafeltet. Bøyla er dermed det fjerde feltet i produksjon i Alvheim-området, og øker reservene til Det norske med 15 millioner fat oljeekvivalenter.

De totale investeringene for utbygging av Bøylafeltet er cirka 5 milliarder kroner. Forventede utvinnbare reserver fra feltet er beregnet til 23 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 15 millioner fat oljeekvivalenter til Det norske.

Utbyggingsløsningen er en havbunnsinstallasjon som består av to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Forventet maksimal produksjonsrate per dag vil være i overkant av 20 000 fat oljeekvivalenter når begge brønner er i produksjon.

- Bøyla er det fjerde produserende feltet tilknyttet Alvheim FPSO, og vil tilføre viktige volumer for å opprettholde høy produksjon fra Alvheim-området, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Det norske.

Bøylafeltet er tilknyttet eksisterende infrastruktur til produksjonsskipet «Alvheim FPSO» via en 28 kilometer rørledning. «Alvheim FPSO» har en prosesseringskapasitet på cirka 150 000 fat i døgnet, og har gjennomgått mindre modifikasjoner for å motta og prosessere volumer fra Bøylafeltet.

Bøylafeltet er lokalisert i blokk 24/9 i nordlige del av Nordsjøen. Lisensen ble tildelt i TFO 2004 og det første funnet ble gjort i 2009 (Marihøne-prospektet). Funnet ble stadfestet av to avgrensningsbrønner samme år. Plan for utbygging og drift ble levert og godkjent av norske myndigheter i 2012. Bøyla havbunnstrukturer ble påbegynt i 2013, og har i hovedsak blitt bygd av norske leverandører.

Det norske er operatør for Bøylafeltet med en eierandel på 65 prosent. De andre rettighetshaverne er Core Energy AS med 20 prosent eierandel og Lundin Norway AS med de resterende 15 prosent.

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 97 11 82 92

Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: +47 41 63 52 44


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker