Publisering av informasjonsdokument

Det henvises til børsmeldingene av 10. og 15. juni 2016 fra Det norske oljeselskap ASA (“Selskapet”) vedrørende oppkjøpet av BP Norge AS («Transaksjonen»).

Selskapet har i dag forbindelse med ovennevnte publisert et informasjonsdokument som også fungerer som et tilsvarende dokument som prospekt for notering av vederlagsaksjene i Selskapet, som vil bli utstedt på tidspunktet for gjennomføringen av Transaksjonen. Gjennomføringen av Transaksjonen er betinget av oppfyllelse av enkelte gjennomføringsvilkår, som forventes å foreligge innen utgangen av september 2016. Selskapet forventer videre at gjennomføringen av Transaksjonen vil finne sted på eller omkring 30 september 2016, og at vederlagsaksjene vil bli notert på Oslo Børs kort tid etter dette. For mer informasjon, henvises det til informasjonsdokumentet.

En rapport utarbeidet av DeGolyer and MacNaughton vedr BP Norge AS’ reserver og betingede ressurser utgjør en del av informasjonsdokumentet. Ved årsslutt 2015, ble BP Norges 2P (P50) reserver estimert til 297 million fat oljeekvivalenter (mmboe) og modnede 2C (best) betingede ressurser til 114 mmboe, basert på salgsgass. Det bemerkes at 2P (P50) reservene er høyere enn reservene som er rapportert av Oljedirektoratet og dette skyldes i hovedsak forskjeller i kriterier for klassifisering av reserver.

Informasjonsdokumentet er vedlagt og er også tilgjengelig på www.detnor.no og på Selskapets hovedkontor i Trondheim.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.