RBL redeterminering og ferdigstillelse av RCF

Det norske oljeselskap ASA (“DETNOR”) ferdigstilte ved slutten av juni 2015 en halvårlig redetermineringsprossess med banksyndikatet knyttet til selskapets reservebaserte lånefasilitet på USD 3 milliarder. Det nye tilgjengelige opptrekksbeløpet har blitt økt til USD 2.9 milliarder fra USD 2.7 milliarder ved årsslutt 2014.

Den tidligere annonserte rullerende kredittfasiliteten («RCF») har nå blitt ferdigstilt med en gruppe banker. Alle disse bankene er også en del av selskapets RBL-fasilitet. På grunn av sterk etterspørsel har fasiliteten blitt økt med USD 50 millioner til USD 550 millioner. Foruten økningen i fasilitetens størrelse, er vilkårene uendrede fra de som ble presentert i selskapets rapport for 1. kvartal 2015.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker