Redusert estimat for investeringskostnader for Johan Sverdrup fase 1

Statoil har, som operatør for Johan Sverdrup-utbyggingen, presentert et foreløpig estimat for investeringskostnader for første fase av utbyggingen til partnerskapet. Det oppdaterte estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene, og kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordre.

I planen for utbygging og drift (PUD), som ble levert til olje- og energidepartmentet den 13. februar 2015 og godkjent av det samme departementet den 20. august 2015, var investeringskostnadene anslått til å være 117 milliarder kroner i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer.

Investeringskostnadene for første fase har i det oppdaterte estimatet blitt redusert med ni milliarder kroner fra 123 milliarder kroner til 114 milliarder kroner (i nominelle termer), om man antar de samme valutaforutsetningene som i PUD-en. Avsetninger til uforutsette endringer (i NOK) er uendret i det oppdaterte estimatet, og reflekterer risiko knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker