Reserverapport for 2014

Det norske oljeselskap ASA (“DETNOR”) publiserer i dag  sin reserverapport for 2014.

Rapporten er vedlagt denne børsmeldingen. Rapporten kan også lastes ned fra selskapets nettside: www.detnor.no

Reserverapporten publiseres kun på engelsk.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 97 11 82 92
Mediakontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475 

Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.