Resultat avgrensing på Geitungen

Det norske oljeselskap ASA er som partner i utvinningstillatelse 265 i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 16/2-19, på den nordlige marginen av Johan Sverdrup-feltet.

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 4,5 meter i sandstein som antas å være fra Statfjordformasjonen. Partnerne i lisensen har besluttet å bore et sidesteg omtrent 1 000 meter mot sørvest for å avklare den nordlige utstrekningen av sandsteiner i Draupneformasjonen, som hovedreservoaret på Johan Sverdrup består av.

Rettighetshaverne er Statoil (operatør, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin Norway AS (10 prosent).

Kontakt:
Direktør investorkontakt, Knut Evensen, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker