Resultat avgrensing på Johan Sverdrup

Det norske oljeselskap ASA som partner i lisens 265 er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønnene 16/2-19 og 16/2-19A på oljefunnet Johan Sverdrup.

Hensikten med brønnene var å undersøke utstrekning og egenskaper til reservoarbergartene i den nordligste delen av Johan Sverdrup.

Brønn 16/2-19 påtraff en seks meter tykk oljeførende sandstein med middels til gode egenskaper antatt tilhørende Statfjordgruppen. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2 024 meter, og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter.

Partnerne i lisensen besluttet å bore et sidesteg (16/2-19A) omtrent 1 000 meter mot sørvest for å avklare den nordlige utstrekningen av sandsteiner i Draupneformasjonen, som hovedreservoaret på Johan Sverdrup består av. Her ble det funnet et 12 meter oljeførende sandstein/siltstein intervall av middels god reservoarutvikling i Draupneformasjonen. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1 971 meter og ble avsluttet i grunnfjellsbergarter.

Resultatene fra brønnene vil bli tatt inn i arbeidet med utviklingen av Johan Sverdrup-feltet.

Rettighetshaverne er Statoil (operator, 40 prosent), Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent), Lundin Norway AS (10 prosent).

Kontakt:
Investorkontakt, Jonas Gamre, tlf.: 971 18 292


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".
Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker