Resultat for 3. kvartal 2010

Suksessfulle operasjoner

Det norske oljeselskap ASA fortsetter den offensive satsingen på norsk sokkel. Selskapet opererer en avansert letebrønn, samtidig som tre utbyggingsprosjekter forberedes. Det norske har sikret seg langsiktig riggkapasitet på dypt vann og i Barentshavet gjennom en leiekontrakt for Aker Barents.

Administrerende direktør Erik Haugane sier Det norske har stor tro på norsk sokkel.

-        Vi er hele tiden på jakt etter mer og bedre areal å lete på. Det er viktig at vi nå får større aktivitet også i nord slik at vi få bekreftet de store ressursene vi tror finnes i Barentshavet. Vi vil være en aktiv aktør i dette arbeidet og det bekrefter vi gjennom søknaden i 21 runde som nylig er levert.

Vennligst finn pressemelding, presentasjon og Q3 rapport vedlagt.

Kontakter:

Knut Evensen, Direktør Investorkontakt: +47 950 77 622

Torgeir Anda, Direktør Kommunikasjon: +47 991 12 203

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 boret selskapet ni brønner som operatør eller på vegne av andre operatører, og den høye aktiviteten har fortsatt i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har rundt 200 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Les mer om Det norskes på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.